Việc chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở cần phải xin phép cơ quan nhà nước. Vậy lệ phí chuyển đất trồng cây lâu năm lên thổ cư sẽ gồm những khoản nào và hết bao nhiêu. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ về vấn đề này cho các bạn.

phi-chuyen-dat-trong-cay-lau-nam-len-tho-cu-0

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển từ đất trồng cây sang đất ở

Đối với phí chuyển đất trồng cây năm lên thổ cư thì tiền sử dụng đất sẽ là khoản tiền nhiều nhất.

Theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ -CP quy định: Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

phi-chuyen-dat-trong-cay-lau-nam-len-tho-cu-1

Công thức tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng theo giá đất ở – Tiền sử dụng theo giá đất nông nghiệp.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tại các tỉnh. Sau khi hoàn thành tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, các bạn cần phải nộp tiếp lệ phí cấp giấy chứng nhận để được nhận giấy chứng nhận mới. Mức nộp là 100.000 đồng với mỗi lần cấp.

phi-chuyen-dat-trong-cay-lau-nam-len-tho-cu-2

Lệ phí trước bạ

Đây là loại phí nằm trong phí chuyển đất trồng cây năm lên thổ cư mà đa số chủ sở hữu không cần phải nộp, chỉ trừ một số trường hợp cấp Giấy chứng nhận mà được miễn lệ phí trước bạ, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà thuộc diện nộp lệ phí.

phi-chuyen-dat-trong-cay-lau-nam-len-tho-cu-3

Lệ phí trước bạ sẽ được xác định = ( Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0,5%

Xem Thêm

Lệ phí thẩm định hồ sơ

Từng địa phương sẽ có mức phí thẩm định hồ sơ khác nhau do Hội đồng nhân dân tỉnh ở địa phương đó và thành phố trực thuộc trung ương quy định. Các bạn có thể nhờ những công ty bất động sản uy tín để hỗ trợ nghiên cứu văn bản pháp lý cụ thể.

phi-chuyen-dat-trong-cay-lau-nam-len-tho-cu-4

Thời hạn nộp các khoản tiền

Ngoài những khoản phí mà các bạn cần phải nộp trên, thời hạn nộp các khoản tiền cũng rất quan trọng.

  • Đối với tiền sử dụng đất: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất cần phải 50% tiền theo thông báo. Với 50% số tiền còn lại, người sử dụng cũng phải hoàn thành nốt chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
  • Lệ phí trước bạ cần phải nộp chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền chỉ trừ trường hợp người nộp được ghi nợ lệ phí trước bạ.

Trên đây là toàn bộ chi phí chuyển đất trồng cây lâu năm lên thổ cư được cập nhật mới nhất. Mong những thông tin trên có thể giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn thành công.