Hiện nay môi giới nhà đất đang ngày càng được công nhận và nhiều người muốn tham gia. Tuy nhiên nếu muốn làm môi giới nhà đất thì cũng cần phải nắm rõ luật môi giới nhà đất. Điều này vừa hỗ trợ trong công việc, vừa giúp bạn tránh khỏi những rắc rối không đánh có. Dưới đây là luật môi giới nhà đất mới nhất năm 2022.

Luật môi giới nhà đất và những vấn đề liên quan

Để có thể nắm được luật môi giới nhà đất thì bạn cần hiểu một số khái niệm mà datnenlagi.net liệt kê sau đây.

Luật môi giới nhà đất là gì?

Luật môi giới nhà đất là những điều luật quy định cụ thể tại Luật Kinh Doanh Bất Động Sản tại khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014, quy định về môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bất động sản.

Các loại hình dịch vụ môi giới nhà đất

Các dịch vụ môi giới nhà đất bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý
 • Quảng cáo bất động sản
 • Tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản
 • Quản lý tiếp thị các dự án bất động sản
 • Đấu giá bất động sản
 • Định giá bất động sản

Các hình thức môi giới bất động sản nhà đất

Hiện nay, môi giới bất động sản nhà đất có 2 loại hình thức đó là:

 • Môi giới tự do: Người môi giới sẽ giới thiệu các khách hàng đến với chủ sở hữu nhà đất, nếu giao dịch thành công, mô giới tự do sẽ được nhận một khoản phí trên tổng % của nhà đất đó từ chủ nhà đất.
 • Môi giới độc quyền: Là người tiếp thị, giới thiệu độc quyền của chủ sở hữu, không được hợp tác với bên nào khác và tiền hoa hồng cũng có nhiều hạn chế.

Nguyên tắc hoạt động của môi giới nhà đất

Đối với một nhân viên môi giới bất động sản, bạn cần nắm được nguyên tắc hoạt động của nó. Thật ra, nguyên tắc hoạt động của môi giới nhà đất rất linh hoạt, đa dạng bởi do đặc tính của ngành. Tuy nhiên về cơ bản sẽ dựa trên 5 nguyên tắc sau đây:

 • Hoạt động luôn tuân thủ luật pháp, không có bất kỳ sai phạm nào trong quá trình hoạt động.
 • Hoạt động dựa trên sự công bằng và minh bạch.

 • Hoạt động đặt mục tiêu khách hàng lên hàng đầu, đảm bảo lợi ích cả 2 bên.
 • Hoạt động dựa vào kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao.
 • Phải có đạo đức nghề nghiệp.

Luật hoa hồng môi giới nhà đất

Trong những quy định về luật môi giới nhà đất cũng bao gồm cả luật hoa hồng. Hoa hồng môi giới nhà đất được hiểu như một khoản phí được chi trả sau khi nhà môi giới hoàn thành các thủ tục đặt cọc, giúp chủ sở hữu bán được nhà đất. Khoản hoa hồng sẽ được tính dựa vào thỏa thuận ban đầu trước khi người môi giới bắt đầu công việc.

Hiện nay, phí hoa hồng thường rơi vào khoảng 1 – 3 % giá trị của bất động sản tùy thuộc vào người môi giới. Còn đối với những tổ chức, công ty môi giới theo diện kinh doanh thì pháp luật sẽ có quy định rõ ràng như sau:

 • Phần trăm hoa hồng sẽ được tính dựa trên tổng giá trị của sản phẩm môi giới, giá trị của nhà đất càng cao thì số tiền nhà môi giới nhận được càng cao.
 • Mức phần trăm hoa hồng còn có thể nhận các lợi ích khác được thỏa thuận trong hợp đồng giao dịch từ trước.

Những quy định xử phạt đối với những môi giới nhà đất

Với nguồn thu nhập lớn, nhiều người tham gia vào môi giới bất động sản tạo nên nhiều sự nguy hiểm cho nhà đầu tư. Dựa vào luật môi giới nhà đất, có các quy định mới liên quan đến môi giới bất động sản tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ như sau. 

Xử phạt với những “cò đất” không chứng chỉ hành nghề

Tại điểm a khoản 1 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định mức phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng đối với các cá nhân có các hành vi sau:

 • Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định.
 • Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ
 • Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản.
 • Người hành nghề cần có chứng chỉ hành nghề, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng.

Xem Thêm:

Thu phí hoa hồng không đúng quy định

Theo Điều 64, 65 Luật Kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản sẽ hưởng tiền thù lao và hoa hồng từ dịch vụ môi giới bất động sản. Trong đó:

 • Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.
 • Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Vừa làm người mua, vừa làm môi giới

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản sẽ bị phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng đối với tổ chức và 20 – 30 triệu đồng đối với cá nhân (đây là điểm mới được bổ sung tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP).

Trên đây là toàn bộ luật môi giới nhà đất mới nhất được cập nhật năm 2022. Các nhà môi giới cần nắm rõ những luật môi giới bất động sản sau.