Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn cần có giấy phép gì? Điều kiện kinh doanh nhà nghỉ Khi nào công an được kiểm tra đột xuất nhà nghỉ, khách sạn? Bài viết sau chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn kinh doanh nhà nghỉ cần những gì?

Cơ sở pháp lý để kinh doanh nhà nghỉ

Kinh doanh nhà nghỉ hay khách sạn bạn sẽ phải tuân thủ các quy định dựa theo những căn cứ về Pháp Lý như sau:

  • Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số nghành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.
  • Quy định chi tiết về một số điều trong luật phòng cháy và chữa cháy cùng bộ luật đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014.
  • Luật Doanh nghiệp năm 2014.
  • Quy định về đăng ký doanh nghiệp được ghi rõ tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015.

Những điều cần làm trong điều kiện kinh doanh nhà nghỉ

Ngoài việc nắm rõ về cơ sở pháp lý đã được liệt kê bên trên, bạn sẽ cần phải chú ý đến các điều kiện kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn dưới đây:

Thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, bạn sẽ phải thành lập một trong số hình thức doanh nghiệp sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, hoặc hộ kinh doanh cá thể. Để thành lập doanh nghiệp, cần nắm rõ về Nghị định 78/2015/NĐ-CP tại các Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 71 để thực hiện thành lập theo đúng chuẩn.

Điều kiện phải đáp ứng được kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn

Theo khoản 22 điều 3 tại Nghị Định 96/2016/NĐ-CP thì kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn thuộc “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý”, cụ thể: “Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.” Điều kiện này về an ninh, trật tự được quy định tại điều 7, Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngoài 2 điều kiện trên, bạn sẽ phải đáp ứng thêm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tức là bạn sẽ phải được cấp loại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để được cấp phép kinh doanh loại hình này.

Trên đây là những giải đáp cho câu hỏi: “ Kinh doanh nhà nghỉ cần những gì?” cho các nhà đầu tư quan tâm. Mong những thông tin trên có thể có thể hỗ trợ được cho các bạn. Chúc các bạn thành công.