Vậy là chuẩn bị hết 1 năm, năm mới lại đến. Tất cả người dân từ công chức, viên chức đến dân lao động đều đang háo hức không biết đầu năm 2023 có tăng lương không? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết này.

Xem Thêm:

Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/ năm

Ngày 11/11/ 2022 vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/ tháng ( tăng 20,8% so với thời điểm hiện tại là 1,45 triệu đồng/ tháng).

Đầu năm 2023 có tăng lương hay không?

Mặc dù ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua việc áp dụng mức lương cơ sở là 1.800.00 đồng tháng nhưng sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2023. Như vậy thì đầu năm 2023, mức lương cơ sở vẫn giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc nếu mức lương cơ sở tăng thì lương của công nhân, người lao đồng có tăng hay không? 

 

Căn cứ vào Điều 1 Nghị Định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương trên sẽ chỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp trung ương đến địa phương. Còn đối với công nhân, dân lao động, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp, công ty tư nhân sẽ tùy thuộc vào đơn vị đó. Không áp dụng mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở qua từng năm là bao nhiêu?

Mức lương cơ sở của năm 2023 là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua tính từ năm 2004. Bạn có thể tra cứu mức lương cơ sở của các năm trong bảng dưới đây.

Các mốc thời gian Mức lương cơ sở Mức tăng
Từ 01/10/2004 – hết 30/9/2005 290.000
Từ 01/10/2005 – hết 30/9/2006 350.000 60.000
Từ 01/10/2006 – hết 31/12/2007 450.000 100.000
Từ 01/01/2008 – hết 30/4/2008 540.000 90.000
Từ 01/5/2009 – hết 30/4/2009 650.000 110.000
Từ 01/5/2010 – hết 30/4/2011 730.000 80.000
Từ 01/5/2011 – hết 30/4/2012 830.000 100.000
Từ 01/5/2012 – 30/6/2013 1.050.000 220.000
Từ 01/7/2013 – hết 30/4/2016 1.150.000 100.000
Từ 01/5/2016 – hết 30/6/2017 1.210.000 60.000
Từ 01/7/2017 – hết 30/6/2018 1.300.000 90.000
Từ 01/7/2018 – hết 30/6/2019 1.390.000 90.000
Từ 01/7/2019 – hết 30/6/2023 1.490.000 100.000
Từ 01/7/2023 đến khi có Nghị định mới thay thế  1.800.000 310.000

Trên đây là toàn bộ giải đáp cho câu hỏi : “ Đầu năm 2023 có tăng lương không?”. Nhìn chung thì mức lương cơ sở theo Quốc hội sẽ chỉ áp dụng cho công chức, viên chức nhà nước. Còn dân lao động, công nhân sẽ phụ thuộc vào công ty của họ.