5 mẫu 4 đất Hiệp Hoà Tân Thuận

Cách đường nhựa 300 m ô tô vô tới đất khách

Giá: 12 tỷ