Đất sào thôn 3 xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận.
Diện tích: 5 sào (thực tế có đường)
Đường ô tô vào tới đất.
Giá: 2 tỷ thương lượng.