Một sào  có 2 mặt đường
Diện tích 15x72m sổ thể hiện đường, giáp khu dân cư
Vị trí: Xã Tân Phước, Lagi, Bình Thuận
Giá: 1,2x tỷ