Diện tích: 2 mẫu lô 2 đường Lê Quang Định.
Có 2 mặt tiền đường đất.
Vị trí: Đường Lê Quang Định, xã Tân Bình, Lagi, Bình Thuận.
Giá: 60 tỷ, thương lượng.