Đất khu vực Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận.

Tổng diện tích: 329m2 Ngang 10, dài 24 

Phủ hồng 100%, xe hơi đến nơi.

Giá: 1,25 tỷ