Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu tất tất tật về nhưng thông tin xoay quanh đất hương hỏa. Bao gồm đất hương hỏa là gì? Đất hương hỏa có được chuyển nhượng không?

Khái niệm của đất hương hỏa

Đất hương hỏa là loại đất được dùng vào việc thờ cúng và thuộc quyền sử dụng chung của một cho, họ. Hay được coi là tài sản sở hữu chung. Có thể lấy một ví dụ dễ hiểu thì đất hương hỏa là đất để người trong họ hàng dùng vào việc chôn cất, thờ cúng những người đã khuất.

Trên thực tế, theo cách chia loại đất của Luật Đất Đai năm 2013 thì không có loại đất nào được ghi chép là đất hương hỏa. Về cơ bản nó là loại đất nông nghiệp/ đất phi nông nghiệp và đã được chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên vẫn được cơ quan địa phương công nhận sử dụng vào mục đích thờ cúng, hương hỏa.

Để trở thành đất hương hỏa thì cần điều kiện gì?

Về cơ bản chúng ta đã hiểu là không có loại đất nào được coi là đất hương hỏa theo pháp luật. Vậy cần có những điều kiện gì để được coi là đất hương hỏa? Hãy cùng datnenlagi.net tìm hiểu ngay dưới đây.

Muốn đất của hộ gia đình, cá nhân trở thành đất hương hỏa thì phải có sự định đoạt một cách hợp pháp của chủ sử dụng đất bằng hình thức lập Chứng thư hương hoả, di chúc,… với nội dung là: Để lại đất để làm nơi cúng giỗ tổ tiên, lưu truyền đời này qua đời khác, không con cháu nào được phép bán, chuyển nhượng,…

Điều kiện này căn cứ vào chương thừa kế theo di chúc của Bộ luật dân sự 2015 đó là: pháp luật chỉ công nhận ý chí của người để lại di sản quyền sử dụng đất trong trường hợp người đó để lại di chúc và nêu rõ việc để lại một phần di sản quyền sử dụng đất của mình làm đất hương hỏa.

Quy định sử dụng đất hương hỏa theo pháp luật nhà nước

Tiếp theo, về quyền sử dụng đất hương hỏa theo pháp luật nhà nước. Căn cứ vào Điều 645 tại Bộ luật dân sự 2015, di sản dùng vào việc thờ cúng có nêu rõ:

Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

  • Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.
  • Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Xem Thêm:

Liệu đất hương hỏa có được chuyển nhượng hay không?

Qua những thông tin cơ bản về đất hương hỏa và những điều luật xung quanh nó. Vậy liệu đất hương hỏa có được chuyển nhượng. 

Theo quy định tại khoản 1, điều 645 của Bộ luật dân sự quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng, đất hương hỏa sẽ không được quyền mua bán, chuyển nhượng hay thậm chí là chia thừa kế.

Nếu trường hợp người quản lý đất hương hỏa cố tình thực hiện chuyển nhượng đất cho người khác thì những người thừa kế có quyền giao đất cho người khác để phục vụ đúng mục đích thờ cúng.

Nói tóm lại, đất hương hỏa có được chuyển nhượng hay không thì câu trả lời là không. Đây là loại đất mà các bạn chỉ được sử dụng để thờ cúng tổ tiên, một nét đẹp của văn hoá Việt Nam.