Khi mua đất các nhà đầu tư thường chú ý đến các yếu tố như: vị trí, cơ sở hạ tầng, dân sinh quanh khu vực,… Nhưng vấn đề hướng hợp tuổi cũng rất quan trọng bởi có thể tăng giá trị khu đất. Bài viết sẽ hướng dẫn chọn hướng đất theo tuổi 12 con giáp đơn giản nhất.

Tuổi Tý

Tuổi Tý tượng trưng cho con chuột và sinh vào những năm sau: Mậu Tý 1948, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996. Thời điểm mua đất của tuổi Tý tốt nhất là năm Sửu, năm Thân và năm Thìn.

Để chọn hướng nhà theo tuổi Tý thì gia chủ nên chọn hướng Đông Bắc lệch về Bắc, hướng Tây Nam lệch về Tây, hướng Đông Nam lệch về Đông. Và cũng nên tránh hướng chính Nam và hướng Tây Nam lệch về Nam.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tượng trưng cho con trâu sinh vào những năm sau: Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997. Thời điểm mua đất của tuổi Sửu tốt nhất là năm Tý, Tỵ và năm Dậu.

Gia chọn nên chọn những hướng sau để có thể chọn hướng nhà theo tuổi Sửu chuẩn nhất đó là hướng chính Bắc, hướng Đông Nam lệch về hướng Nam, hướng chính Tây. Ngoài ra, gia chủ tuổi Sửu cũng nên tránh mua đất hướng Tây Nam lệch Nam và hướng Tây Bắc lệch về Tây.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần tượng trưng cho con hổ sinh vào những sau: Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Dần 1998. Thời điểm mua đất của tuổi Dần tốt nhất là năm Hợi, Ngọ và năm Tuất.

Cách chọn hướng nhà theo tuổi Dần thì gia chủ nên chọn hướng Tây Bắc lệch về Bắc, hướng chính Nam, hướng Tây Bắc lệch về Tây. Ngoài ra cũng nên tránh hướng Tây Nam lệch về Tây và hướng Đông Nam lệch về Nam.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trong 12 con giáp tượng trưng cho con mèo sinh vào những năm: Tân Mão 1951, Quý Mão 1963, Đinh Mão 1987 và Kỷ Mão 1999. Thời điểm mua đất của tuổi Mão tốt nhất là năm Tuất, năm Hợi, năm Mùi.

Gia chủ nên chú ý tới những hướng sau để có thể chọn hướng nhà theo tuổi Mão chuẩn nhất đó là hướng Tây Bắc lệch về Tây, hướng Tây Bắc lệch về Bắc, hướng Tây Nam lệch về Nam. Và nên tránh hướng chính Tây và hướng Đông Nam lệch về Đông.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn tượng trưng cho con rồng sinh vào những năm: Nhâm Thìn 1952, Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Canh Thìn 2000. Thời điểm mua đất của tuổi Thìn tốt nhất là năm Dậu, năm Thân và năm Tý.

Gia chủ nên chú ý tới những hướng sau để có thể chọn hướng nhà theo tuổi Thìn chuẩn nhất đó là hướng chính Tây, hướng Tây Nam lệch về Tây, chính Bắc. Và nên tránh hướng hướng Tây Bắc lệch về Tây và hướng chính Đông.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tượng trưng cho con rắn sinh vào những năm: Quý Tỵ 1953, Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001. Thời điểm mua đất của tuổi Thìn tốt nhất là năm Thân, năm Dậu, năm Sửu.

Gia chủ nên chú ý tới những hướng sau để có thể chọn hướng nhà theo tuổi Thìn chuẩn nhất đó là Tây Nam lệch về Tây, hướng Đông Bắc lệch về Bắc, chính Tây. Và nên tránh hướng hướng Tây Bắc lệch về Bắc và hướng Đông Bắc lệch về Đông.

Xem Thêm:

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cầm tinh con Ngựa sinh vào những năm sau: Giáp Ngọ 1954, Mậu Ngọ 1978, Bính Ngọ 1966, Canh Ngọ 1990. Thời điểm mua đất của tuổi Ngọ là những năm Mùi, Dần và Tuất.

Để có thể chọn hướng nhà theo tuổi Ngọ chuẩn thì gia chủ nên chú ý tới những hướng sau đó là Tây Nam lệch về Nam, Đông Bắc lệch về Đông, Tây Bắc lệch về Tây. Và nên tránh hướng mua đất hướng chính Bắc và hướng Đông Bắc lệch về Bắc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi tượng trưng cho con dê sinh vào những năm: Kỷ Mùi 1979, Ất Mùi 1955, Tân Mùi 1991, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi (2003, 1941). Thời điểm mua đất của tuổi Mùi đó là năm Ngọ, Hợi, Mão.

Gia chủ nên chú ý tới những hướng sau để có thể chọn hướng nhà theo tuổi Mùi chuẩn nhất đó là hướng chính Nam, hướng Tây Bắc lệch về Bắc, hướng chính Đông. Và cũng nên tránh mua đất hướng Đông Bắc lệch về Bắc, hướng chính Bắc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cầm tinh con khỉ sinh vào những năm: Mậu Thân 1969, Canh Thân 1981, Bính Thân 1957, Nhâm Thân 1993, Giáp Thân 2004. Thời điểm mua đất của tuổi Thân đó là năm Tý, Tỵ và năm Thìn.

Để có thể chọn hướng nhà theo tuổi Thân chuẩn nhất, gia chủ nên chú ý tới những hướng sau đó là hướng Đông Nam lệch về Nam, hướng chính Bắc, Đông Nam lệch về Đông.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu tượng trưng cho con gà sinh vào những năm: Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Ất Dậu (2005, 1945), Đinh Dậu 1957, Quý Dậu 1993. Thời điểm mua đất của tuổi Dậu đó là năm Thìn, Tỵ và năm Sửu.

Gia chủ nên chú ý tới những hướng sau để có thể chọn được hướng nhà theo tuổi Dậu chuẩn nhất đó là hướng Đông Nam lệch về Đông, hướng Đông Nam lệch về Nam, hướng Đông Bắc lệch về Bắc.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cầm tinh con chó sinh vào những năm: Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982, Mậu Tuất 1958, Giáp Tuất (1934, 1994, Bính Tuất (1946, 2006). Thời điểm mua đất của tuổi Tuất đó là năm Mão, Dần, Ngọ.

Để có thể chọn được hướng nhà theo tuổi Tuất gia chủ nên chú ý tới những hướng sau đó là hướng chính Đông, hướng Đông Bắc lệch về Đông, chính Nam. Ngoài ra cũng nên tránh hướng Đông và Đông Bắc lệch về Bắc.

Xem Thêm

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tượng trưng cho con lợn sinh vào những năm: Quý Hợi 1983, Đinh Hợi (2007, 1947), Tân Hợi 1971, Ất Hợi 1995, Kỷ Hợi 1959. Thời điểm mua đất của tuổi Hợi đó là năm Dần, Mão và năm Mùi. 

Gia chủ nên chọn những hướng sau để có thể chọn được hướng nhà theo tuổi Hợi chuẩn nhất đó là hướng Đông Bắc lệch về Đông, hướng chính Đông và hướng chính Nam lệch về Nam.

Trên đây là những kiến thức cách chọn hướng đất theo tuổi cho các gia chủ. Hy vọng có thể giúp các bạn trong quyết định mua, xây nhà của mình.